Bliksem- en overspanningsbeveiliging

Overspanningen die in een stroomcircuit inkoppelen, veroorzaken in de meeste gevallen aanzienlijke schade aan apparaten en installaties. Vooral apparaten die continu in bedrijf zijn, lopen een hoog risico. Dergelijke schades kunnen extreem hoge kosten veroorzaken.

Want niet alleen het opnieuw aanschaffen of repareren van de beschadigde apparaten kost geld, veel duurder is een langdurige uitval van de installatie of zelfs het verlies van software of data.

Wat is overspanning?

Overspanning – wat is dat eigenlijk precies? Hoe ontstaan overspanningen? Wat is de werking van overspanningsbeveiliging? Hoe komen overspanningen in uw apparaten en installaties? Dat hebt u zich misschien ook al eens afgevraagd.

Elk stroomcircuit werkt met een eigen specifieke spanning. Daarom is elke verhoging van de spanning, die tot overschrijding van de bovenste tolerantiegrens leidt, een overspanning.

De omvang van de schade die optreedt, hangt in hoge mate af van de spanningsvastheid van de gebruikte componenten, alsmede van de energie die in het desbetreffende stroomcircuit kan worden omgezet.

Overspanningsbeveiliging en bliksem

Doordat blikseminslagen steeds grotere gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van uw (productie)proces, wordt overspanningsbeveiliging steeds belangrijker.

Een effectief beveiligingsconcept kan deze risico’s tot een minimum reduceren. De norm voor bliksem- en overspanningsbeveiliging NEN-EN-IEC 62305, is hierbij de basis voor een betrouwbaar beveiligingssysteem.

Onze kennis en expertise op het gebied van bliksem- en overspanningsbeveiliging delen we graag met u. Onze vakmensen helpen u door middel van onze cursussen graag verder te ontwikkelen en op te leiden, deels vanuit theorie, deels vanuit de praktijk.

Cursusaanbod Bliksem- en overspanningsbeveiliging