EMC en Power Quality

Elektriciteit vormt meer en meer de energiebron van apparaten en machines. De juiste term voor dit lopende proces is elektrificeren. Mensen elektrificeren steeds meer en dit betekent meer elektrische installaties waarop verschillende apparaten en machines zijn aangesloten.

Installaties en machines verbruiken elektrische energie maar genereren door de snel groeiende en vaak complexe toepassingen, zoals LED-lampen, computers en bijvoorbeeld frequentieomvormers, ook storingen. Sommige apparaten zijn gevoelig voor deze storingen en de werking wordt hierdoor negatief beïnvloed.

Wat is EMC en Power Quality?

Onder EMC (ElektroMagnetische Compabiliteit) verstaan we een compatibiliteit, die het mogelijk maakt dat elektrische apparaten in elkaars omgeving goed functioneren, zonder elkaar ongewenst te beïnvloeden. Daarnaast is het belangrijk om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de spanning/stroom te waarborgen (Power Quality).

EMC richtlijn

Elektrische installaties waarin metingen zijn gedaan volgens de nieuwe EMC richtlijn 2014/30/EU, EMC maatregelen zijn genomen en waarbij monitoring door Power Quality heeft plaatsgevonden, beschikken over de betrouwbaarheid waar de gevoelige apparaten behoefte aan hebben. Een betrouwbaar elektrische installatie vermindert slijtage, geeft meer rendement en zorgt voor lagere bedrijfskosten.

Onze kennis en expertise op het gebied van EMC en Power Quality delen we graag met u. Onze vakmensen helpen u door middel van onze cursussen graag verder te ontwikkelen en op te leiden, deels vanuit theorie, deels vanuit de praktijk.