Opleiding/cursus Industriële automatisering

Dagelijks gebruikt iedereen – bewust of onbewust – de eindproducten van geautomatiseerde processen, denk bijvoorbeeld aan drinkwater, elektriciteit, eten, bruggen en sluizen. De industriële automatisering (IA) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan ons huidig welvaartsniveau. Dit welvaartsniveau blijft op niveau en groeit door gebruik te maken van Industriële Automatisering (IA).

Wat is industriële automatisering?

De industriële automatisering vervangt de beslissingen die een mens neemt door industriële automatiseringssystemen. Hierdoor neemt de haalbaarheid, productiviteit, veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van deze geautomatiseerde processen toe. De industriële automatisering vormt vaak een aparte categorie in de automatisering door de omgeving waarin geautomatiseerd moeten worden. Hoge/lage temperaturen, vocht, trillingen en stof typeren deze bijzondere omgeving en stelt specifieke eisen aan de automatiseringssystemen.

Twee type automatiseringssystemen vormen de kern van de industriële automatiseringstechniek; namelijk Programmable Logic Controllers (PLC) en Distributed Control Systems (DCS). Deze systemen voorzien in de specifieke behoefte van de industriële omgeving.

De vierde industriële revolutie

De industriële automatisering vergroot haar bijdrage aan het welvaartsniveau verder door integratie met andere digitale systemen, zoals IT-systemen. Deze potentiële integratie heeft een nieuwe periode gestart in de technologische ontwikkeling en heet de vierde industriële revolutie. De samenwerking tussen IT en IA heeft een nieuwe term opgeleverd, namelijk Operationele Technologie (OT). IT’ers gebruiken deze term om voor alle vormen van automatisering die niet binnen de kantoorautomatisering vallen.

Onze kennis en expertise op het gebied van industriële automatisering delen we graag met u. Onze vakmensen helpen u door middel van onze cursussen graag verder te ontwikkelen en op te leiden, deels vanuit theorie, deels vanuit de praktijk.

Cursusaanbod PLCnext Technology: klik hier