Device Connectivity

Gedreven door onder andere ontwikkelingen rondom de all electric society, de 4e industriële revolutie en implementatie van 5G, omringen we ons in toenemende mate met “connected devices”. Dat geldt niet alleen voor de apparaten die we dagelijks gebruiken zoals onze telefoons en elektrische auto’s, maar ook voor de machines en apparaten die in onze fabrieken gebruikt worden om goederen te produceren, processen te besturen etc. Alle elektrische apparaten zijn uitgerust met connectiviteit om ze te voorzien van energie, om signalen door te geven of om data te verzenden en ontvangen.

Wat is device connectivity?

Device connectivity richt zich op het aansluiten van deze apparaten. Volgens wikipedia “maakt een connector het mogelijk een elektrische verbinding te maken die ook weer eenvoudig losgenomen kan worden. Het kan gaan om het leveren van stroom, een of meer signalen, of beide. Afhankelijk van de toepassing bestaan er verschillende connectoren.”

Aan dat lijstje, bestaande uit stroom en signalen, kunnen we data toevoegen waarbij op te merken valt dat elk domein zijn eigen specifieke eisen stelt:

  • Power connectoren: worden gebruikt voor het doorvoeren van vaak hoge stromen en/of voltages. Bij het gebruik van deze producten dient rekening gehouden te worden met belastbaarheid van de aansluiting. Thermische aspecten en lucht en kruipwegen spelen een grote rol bij de keuze / dimensionering van de connector systemen. Tevens speelt veiligheid in dit domein een grote rol.
  • Signaal connectoren: Voor signaal connectoren ligt door de vaak zwakke signalen, de nadruk op een lage overgangsweerstand.
  • Data connectoren: worden gebruikt voor de transmissie van (grote hoeveelheden) data. Om deze producten goed te laten werken dienen ze optimaal afgestemd te zijn op de kabel, het type data en de omgeving (EMI, vervuiling) waarin de verbinding wordt gebruikt.

Al deze toepassingen hebben één grote gemene deler: Moderne gebruikers eisen connectiviteit die makkelijk aan te sluiten is, die onafhankelijk van de kennis en kunde van de installateur een kwalitatief goede en consistente verbinding oplevert en daarmee een betrouwbare verbinding oplevert.

Onze kennis en expertise op het gebied van aansluittechniek delen we graag met u. Onze vakmensen helpen u door middel van onze cursussen graag verder te ontwikkelen en op te leiden, deels vanuit theorie, deels vanuit de praktijk.

Cursusaanbod Device Connectivity