Legenda
E-learning Een online (interactive) manier van leren via een link op de website. Webinar Een online interatieve training die rechtstreek door een presentator wordt gegeven via webcam en microfoon. (Speed) seminar Een bijeenkomst waarbij een expert kennis deelt over een bepaalde technologie of thema. Uitwisseling van kennis staat voorop. Workshop Een bijeenkomst waarbij theorie en praktijk bij elkaar gebracht worden. Er wordt vaak aan de hand van opdrachten gewerkt. Lunch Link & learn Link & Learn is onze tijdelijke "corona-proof" variant tót we weer samen kunnen lunchen. Een kosteloze en informele kennissessie van max. 2 uur bij u op locatie, onder het genot van een door ons verzorgde lunch. Training Een combinatie van theorie en praktijk waarbij vaardigheden worden verbeterd/vergroot.
Basic
Advanced

Seminar

Power Quality

Ervaring van een deelnemer

‘‘Docent heeft heel veel kennis zowel op theorie als praktijk niveau, levendige presentatie.
Classificatie
Investering€ 199,- per persoon / excl. BTW en incl. lunch
Ik heb interesse. Neem contact met mij op

Onder Power Quality wordt zowel de betrouwbaarheid als de kwaliteit van spanning en stroom verstaan. Elke onderbreking, dip of vervorming kan storend werken.

Technische specificaties als immuniteitsspecificaties voor onderbrekingen en dips, Power Factor (PF), harmonische vervorming (HD) als de Crestfactor (CF) zijn belangrijk voor het ontwerp en goed functioneren van de elektrische installatie en de netkwaliteit (PQ).

Indien de stroomafname een andere vorm heeft dan de spanning, veroorzaakt door niet lineaire belastingen, zoals LED lampen, computerapparatuur en frequentieregelaars, veroorzaken deze harmonische stromen in het net. Deze harmonische stromen vervuilen het net.

Inhoudelijk:

Alle hieronder genoemde facetten rondom spanningskwaliteit worden uitvoerig besproken en gedemonstreerd aan de hand van een nagebouwde installatie.

 • Spanningsonderbreking.
 • Spanningsdips.
 • Grenzen waarbinnen de spanning mag variëren.
 • Spanningsvorm.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

 • Wet en regelgeving:

  • In de Nederlandse Netcode zijn, met verwijzing naar de NEN-EN 50160, eisen vastgelegd voor de maximaal toelaatbare netvervuiling. Ook de NEN 1010 geeft informatie om aan de gestelde eisen te voldoen.
 • Producten:

  • Binnen de diverse productnormen voor niet lineaire belastingen wordt een maximale emissie van harmonische stromen vastgelegd.
 • Bekabeling- en bedradingslayout:

  • Bij optredende harmonische stromen moet de bekabeling en bedrading berekend zijn op basis van de harmonische stromen. Met name de derde orde harmonische stromen vragen om bijzondere aandacht. Het kiezen van een juiste netconfiguratie kan de negatieve gevolgen van de harmonische stromen beperken.
 • Meten:

  • Het is belangrijk uw installatie zowel qua producten en bekabeling te kennen en met gerichte metingen vast te stellen of deze aan de gestelde netkwaliteit voldoet. Deze metingen moeten met de juiste meetapparatuur worden uitgevoerd zoals een True-RMS meter of een Power Quality meter. Hiervoor zijn in de NEN-EN- 61000 -2 -4 overdrachtspunten vastgelegd waarbij de netkwaliteit is gedefinieerd.

Voor wie?

Dit seminar is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de netkwaliteit van het beschikbare elektriciteitsnet. Zoals bijvoorbeeld: hardware engineers, storingsmonteurs, projectleiders, inspecteurs, adviseurs en facility managers.

Dit levert het seminar Power Quality op:

De deelnemer heeft kennis gemaakt met de eisen en installatie-aspecten in een industriële installatie en is op de hoogte van de grenzen die gesteld zijn aan de spanningskwaliteit.